In de afgelopen weken ontmoette ik een aantal mensen, die ontslag hadden genomen bij hun werkgever. Zij verdienen nu hun geld op projectbasis bij meerdere opdrachtgevers. Ik vind dat een moedige stap. Je bereidt jezelf zo op een verstandige manier voor op de toekomst. Tegelijkertijd ontmoette ik ook mensen, die de stap naar ondernemerschap eigenlijk wel willen zetten, maar dat op de een of andere manier (nog) niet durven. Misschien ben jij iemand die ondernemerschap overweegt? Of zojuist deze stap hebt gezet?

Het belang van ondernemerschap

Een aantal weken geleden was ik bij de opening van het schooljaar van ID College. Onder leiding van Annemarie van Gaal werd daar gesproken over het belang van ondernemerschap. Ook voor mbo-studenten. Het was niet zozeer een pleidooi voor zzp-schap. Wel voor ondernemerschap. Je kunt ondernemerschap namelijk ook ontwikkelen binnen de kaders van een organisatie. Bedrijven en instellingen zoeken naar ruimte voor werknemers om zich ondernemend op te stellen. De gedachte is dat autonomie, eigenaarschap en verantwoordelijkheid leidt tot betere producten of een hoogwaardiger dienstverlening.

Pleidooi

Zelf ben ik ondernemer vanaf 2007. In 2003 ben ik bij Kessels & Smit begonnen in een loondienst-constructie. Daarin was al veel ruimte voor ondernemerschap. Na acht jaren persoonlijke ervaring met ondernemerschap, wil ik er een pleidooi voor houden: richt je leven ondernemend in.

Ik zie daarvoor de volgende drie redenen:

  • Als ondernemer ben je bewust bezig met de waarde die je wilt toevoegen aan deze wereld. Je stelt jezelf vragen die er echt toe doen. Als je alle ruimte hebt, komt het aan op de koers die je wilt varen. Het heeft mij bepaald bij vragen als: “Wat wil ik met mijn leven? Hoe wil ik later terugkijken op mijn loopbaan? Wie wil ik dienen in mijn werkzame leven?” Wat mij betreft is dat de kern van ondernemerschap. Waarde creëren en dus toevoegen. Initiatief nemen. Aansluiten bij ontwikkelingen die kansen bieden om te bouwen aan dat wat jij belangrijk vindt.
  • Als ondernemer word je genoodzaakt om schijnzekerheden los te laten. Want hoe zeker is het leven nu eigenlijk? En waaraan ontleen jij zekerheid? Door de wijze waarop wij ‘arbeid’ in onze maatschappij hebben vormgegeven, zou je zomaar kunnen denken dat werken en salaris vanzelfsprekendheden zijn. Of zelfs een recht. Ondernemen maakt mij bewust van het feit dat het zo vanzelfsprekend allemaal niet is. Uitgaven en inkomsten: je voelt het direct. Ondernemen, binnen of buiten organisaties, is voor mij een uitnodiging om als eerste naar mijzelf te kijken als ik dingen anders wil. En pas daarna naar anderen. Ik leerde het in de Zuid-Afrikaanse bush: The goal is not to be ‘in control’, but to be ‘not out of control’.
  • Als ondernemer maak je werkelijk contact met anderen. Ondernemen doe je namelijk nooit alleen. Als ondernemer werd ik mij bewust van mijn sterke én mijn zwakke punten. Bij veel aspecten van het ondernemerschap doe ik een beroep op anderen. Bijvoorbeeld financiën, plannen, of slim organiseren. En eens in de zoveel tijd voer ik gesprekken over de waarde die ik als adviseur toevoeg met mijn opdrachtgevers. Vanuit autonomie geef je wederzijdse aantrekkelijkheid vorm. De relatie met deze partners is meestal gelijkwaardig. De contractering is helder, waardoor risico’s op ongezonde arbeidsverhoudingen worden beperkt. En dat maakt de ruimte voor werkelijk contact groter.

Ondernemerschap als way of life

Overweeg jij de stap naar ondernemerschap te maken? Ik werk momenteel aan een boek met als werktitel ‘Ondernemen als way of life’. In dit boek beschrijf ik een aantal stappen, die je kunt volgen om jouw eigen onderneming vorm te geven. Een gedegen voorbereiding op de uiteindelijke sprong in het diepe. Wil je meedoen in de totstandkoming van dit boek? Ik zit nu midden in het schrijfproces en wil graag conceptteksten aan je voorleggen. Graag hoor ik ook welke vragen jij in dit boek beantwoord wilt zien. Meld je aan op de de website www.ondernemenalswayoflife.nl.