Als twintiger of dertiger herken je misschien dit artikel uit HP De Tijd. Ben jij lusteloos of rusteloos in het werk? De auteurs van dit artikel betogen dat er een generatie opgroeit, die in hun opvoeding weinig grenzen of barrières heeft gekend. Dat is de zogenaamde pretparkgeneratie: verwend, gekoesterd en daardoor doodongelukkig…

Vergelijken
“We zouden moeten gaan beseffen dat zowel volwassenen als jongeren niet voortdurend met anderen vergeleken moeten worden, maar hooguit met zichzelf,” zegt Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapstheorie en -geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en schrijfster van het boek De depressie-epidemie, in HP De Tijd: “Mensen verschillen in grote mate van elkaar. Wat de een goed kan, kan de ander niet. Als we succes en ook gezondheid volgens vaste criteria blijven definiëren, moet iedereen aan dezelfde standaarden voldoen en krijg je ongelukkig makende ranglijstjes en competitie. Maar als iedereen zijn eigen talenten mag ontdekken en ontwikkelen is dat zowel beter voor het individu als voor de samenleving. Want zo zijn we creatiever in het vinden van oplossingen voor problemen.”

Kiezen
Jan Derksen signaleert in datzelfde artikel dat de maatschappij vooral ingewikkelder geworden. Derksen is hoogleraar psychodiagnostiek aan de Vrije Universiteit Brussel en klinisch psycholoog met een eigen praktijk. Hij zegt: “De verzuiling is verdwenen, de samenleving is niet meer ingedeeld in overzichtelijke hokjes. En dankzij onze welvaart zijn er veel mogelijkheden. “Er valt zo ontzettend veel te kiezen. De mens is psychisch slechts bestand tegen het maken van een keuze uit vier of vijf opties, maar nu zijn het er al snel veertig of vijftig. Dat kunnen we niet aan en dat leidt tot stress.”

Missie
Waarmee beoordeel jij jezelf? Hoe bepaal jij succes? Op basis waarvan maak jij je keuzes? Leer om te reflecteren aan de hand van deze vragen en doe mee met het webinar ‘Ondernemen met een missie’ door Margriet Schut en Pieterjan van Wijngaarden, woensdag 15 november 2017 om 20.30 uur op Facebook en op Ondernemen als way of life.