Eenzaam als ZZP-er? Niet nodig. Als ZZP-er kun je prima samenwerken met anderen in netwerken. Welke vormen zijn er om te ondernemen in netwerken? Hoe wordt je zichtbaar voor anderen? En hoe bouw je aan vertrouwen in zo’n netwerk? In dit webinar geven Saskia Wenniger van Kritisch & Creatief en Pieterjan van Wijngaarden van Kessels & Smit antwoorden op deze vragen.
Het webinar is op 28 juni 2017 om 20.30 uur via onze Facebook pagina uitgezonden: www.facebook.com/ondernemenalswayoflife

De volgende thema’s komen aan de orde:
  1. Vormen en structuren van ondernemen in netwerken.
  2. Zichtbaar worden als ondernemer in een netwerk.
  3. Bouwen aan vertrouwen in een ondernemersnetwerk.
Vormen en structuren van ondernemen in netwerken
Welke vormen of structuren kunnen helpen om beginnende solo ZPP-ers samen te laten werken in netwerken? Wat zijn de randvoorwaarden en hoe organiseer je die? Hoe begin je met bouwen?
Zichtbaar worden als ondernemer in een netwerk
Om een nieuw netwerk op te bouwen moet je zichtbaar worden op die eigenschappen en waardes die een bindende factor kunnen zijn voor het netwerk. Hoe overwin je angst om jezelf zichtbaar te maken? En hoe vind je andere mensen met gedeelde principes, waarden en uitgangspunten? Hoe breng je goed in kaart 1) wat je samen op wil pakken; 2) hoe de aanwezige talenten en vaardigheden elkaar aanvullen in relatie tot wat je samen op wil pakken; en 3) waar er teveel van hetzelfde dreigt te ontstaan. En als er onduidelijkheid of disbalans ontstaat hoe stuur je dan bij? Zijn er leiders nodig? Hoe sturend moeten die zijn?
Bouwen aan vertrouwen in een ondernemersnetwerk
Hoe bouw je aan vertrouwen, zodat een beginnende groep het aandurft om de samenwerking met elkaar aan te gaan. Zodat het mogelijk wordt te experimenteren, te groeien en elkaar feedback te geven over wat het oplevert en kost. En zodat alle deelnemers zuivere beslissingen kunnen nemen over het doorgaan of stoppen, zonder teleurstelling of verwijt over hoe het is gelopen.