Wil je jouw leven en werk laten leiden door jouw idealen? Er zijn een veel (bekende) mensen die je hierin zijn voorgegaan. Denk aan Nelson Mandela, Mahatma Ghandi, of ook Agnes Gonxha Bojaxhiu, beter bekend als Moeder Teresa. Afgelopen zondag, 4 september 2016, is zij door paus Franciscus heiligverklaard. Niet iedereen kon zich vinden in de idealen en opvattingen van deze bijzondere vrouw. Desondanks zijn voor- en tegenstanders het er over eens dat ze een bijzonder leven heeft geleid. Wil jij leven en werken vanuit jouw idealen? Leer dan het volgende van het leven van moeder Teresa.

Doe wat goed is
De in Macedonië geboren Moeder Teresa groeide op in een Albanees-katholiek gezin. Na een kort verblijf in Ierland vertrok ze naar Calcutta in India om daar te werken onder de allerarmsten. Ze werd getroffen door de troosteloze situatie van daklozen, armen, zwervers en zieken. Ze besloot te doen wat goed is in haar ogen en haar leven in te zetten voor deze mensen. Zonder zich al te veel bezig te houden met wat anderen vonden, stichtte zij zelf de orde van Missionarissen van Naastenliefde. Ze ging aan de slag op de straten van Calcutta.

Duld kritiek
De Amerikaanse journalist Christopher Hitchens was de grootste criticaster van Moeder Teresa. De kritiek richte zich op twee fronten. Enerzijds had Moeder Teresa uitgesproken opvattingen over abortus en voorbehoedsmiddelen. Ze haalde, zeer ongemakkelijk, uit naar landen die abortus legaliseerden, tijdens de uitreiking van de nobelprijs in 1979 in Oslo. Anderzijds was er kritiek op haar werk, omdat men twijfelde aan haar oprechtheid.

Kritiek richt zich vaak op twee punten: jouw inhoudelijke opvattingen en jouw integriteit.

Je kunt hoog- of laag springen, maar kritiek hebben mensen altijd. Sluit je er niet helemaal voor af, leer ervan. En laat het je vervolgens niet raken.

Heul met de vijand
Moeder Teresa was een handlanger van niet-religieuze machten. Ze was zich bewust van haar imago en was actief bezig met haar public relations. Niet alleen katholieke jongeren kwamen naar India om met haar te werken. Ook niet-gelovige Westerse jongeren werden aangetrokken tot haar werk. Tenslotte gaat het gerucht dat ze banden zou hebben gehad met Jean Claude Duvalier, een Haïtiaanse dictator en geld heeft aangenomen van een corrupte bankier. Mensen zijn blijkbaar niet óf goed óf fout. Wil je werkelijk impact? Stap dan soms over je eigen schaduw heen en heul met de ‘vijand’ om jouw idealen te bereiken.

Hoe leef jij jouw eigen idealen? Wat is jouw interne kompas? Dat is de kracht waar vanuit jij handelt. De vraag is niet of je er een hebt. Maar hoe hij geijkt is. Hij geeft je richting. Het is een baken in de woelige ondernemerszee vol van kansen en mogelijkheden.

 


Bronnen: Mashable en Trouw