Door: Theo Visser

Als ondernemer heb je vast de nodige goede voornemens: meer mooie klussen doen, een top relatie met je klanten, meer omzet of een betere werk-privé balans. Ieder voornemen is eigenlijk een afspraak met jezelf. En daar zijn we (helaas) vaak niet zo sterk in. Veel voornemens stranden dan ook vroegtijdig. Hoe kun je een voornemen nou echt laten slagen?

De afgelopen jaren is er veel psychologisch onderzoek gedaan naar wat helpt om succesvol te zijn in je voornemens. Vaak vraagt een voornemen een gedragsverandering: meer contact onderhouden met je klanten, sneller tot actie komen of meer aandacht besteden aan het maken van een innovatief voorstel.

Uit de enorme hoeveelheid aan tips die je kunt vinden, zijn de volgende drie mijn persoonlijke favorieten. Ik ga ze inzetten om mijn eigen voornemen, het lopen van een halve marathon op Terschelling, te laten slagen. En het liefste in een goede tijd.

Tip #1: Zet je intenties om in activiteiten
Voornemens zijn intenties om iets meer of minder te doen. Meer sporten, minder roken, meer koude acquisitie. De tip is het woordje “meer of minder” te vervangen door een concrete activiteit. Hiermee vergroot je kans op succes, doordat concrete acties makkelijker in te plannen zijn en ook beter te volgen of je ze wel of niet hebt gedaan. Voor mezelf betekent dit dat ik ga hardlopen op dinsdagavond, vrijdagmiddag en zondagochtend.

Tip #2: Denk alvast na over plan B
Er zijn altijd van die momenten waarop het niet lukt de afspraak met jezelf na te komen. Bijvoorbeeld omdat een klant met je wil afspreken en alleen kan op dat moment dat jij net iets wilde doen voor je voornemen. Eigenlijk weet je nu al dat dit een keer gaat gebeuren. De kunst is vooraf na te denken over “plan B”. Wat ga je doen op de momenten dat het lastig wordt je voornemen vol te houden? In mijn geval betekent dit dat als ik het druk heb op het werk en daardoor een keer niet kan, ik gelijk als ik dat constateer, een ander moment inplan om te gaan hardlopen in diezelfde week.

Tip #3. Zoek een maatje
Wij zijn gevoelig voor sociale afspraken. Ze fungeren als een stok achter de deur en vergroten de kans dat we iets ook daadwerkelijk gaan doen. Zoek daarom een maatje die je helpt bij je voornemen. Dat kan iemand zijn met wie je af en toe over je voornemen praat. Of nog beter, iemand die samen met jou dingen gaat ondernemen. In mijn geval heb ik eigenlijk twee maatjes. Ik heb een hardloopmaatje met wie ik op vrijdagmiddag afspreek. En ik heb een coach die een mooi loopschema voor me maakt met concrete opdrachten en steeds bij me checkt hoe het gaat.