1 januari 2017 lijkt alweer ver weg. Misschien herinner je nog dat je jezelf doelen stelde voor het nieuwe jaar. Of je formuleerde goede voornemens voor jezelf om het nu echt anders te doen. Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder. Hoe staat het ermee? Grote kans dat je grip verliest op jouw doelen of voornemens. Althans zo gaat dat bij ons. We ontdekten een handige manier om het weer een beetje op de rit te krijgen: match jouw begroting aan jouw doelen.

Kritisch
Uiteindelijk zijn er twee belangrijke factoren die bepalen dat jou doelen gestalte krijgen: tijd en geld. Beide kun je maar een keer ‘uitgeven’. Het vraagt dus dat je daar kritisch mee omgaat. Over hoe je jouw agenda matcht aan je goede voornemens of doelen schreven we eerder in deze blog.

Kopie
Hoe ziet jouw begroting eruit voor 2017? Vast met de gewoonlijke stelposten, zoals salarissen, sociale lasten, reis- en verblijfkosten, huisvestingskosten, afschrijving op inventaris en ga zo maar door. Voor dat je het weet is jouw begroting een kopie van het vorige jaar en besteed je daar weinig aandacht aan.

Investeren
Een begroting stuurt echter jouw manier van geld uitgeven, oftewel investeren. En als het goed is wil je investeren in de dingen die je belangrijk vindt; de doelen die je stelt. Hoe kun je dat doen? We geven een aantal voorbeelden.

Stel je voor…
  • …je hebt als doel om een web-platform te bouwen op het gebied van tuinieren, investeer dan in advertentiekosten op Facebook of het inwinnen van advies van experts. Bepaal vooraf hoeveel geld je daarvoor over hebt.
  • …je hebt als doel om je te ontwikkelen als professionele illustrator, dan investeer je in materialen en tekengereedschap, maar misschien ook in extra lunches- en diners om (feedback) gesprekken te voeren met jouw eerste opdrachtgevers.
  • …je hebt als doel om je te ontwikkelen als journalist nieuwe stijl, dan investeer je bijvoorbeeld in het bezoeken van conferenties als The Next Web, waar je mensen ontmoet en hoort over de nieuwste ontwikkelingen.

Capaciteit
Hoe staat het met jouw doelen en voornemens? Kijk nog eens goed of jouw begrootte investeringen matchen met de doelen die je wilt bereiken. Zo niet? Dan ligt het risico op de loer dat je geen capaciteit hebt om het bereiken van jouw doel te bekostigen.