Als ondernemers weten we dat leren belangrijker is dan dan school gaan. Leren, je talenten ontwikkelen, dat doe je in het leven. En niet zomaar in een opleiding. In het echte werk en leven lopen we tegen onze eigen grenzen aan. Wat doe je in zo’n situatie? Een mogelijkheid is om een leertraject voor jezelf te maken.

Stap 1: Breng in kaart welke stappen je wilt zetten
Het is de kunst om dat wat je wilt leren op een uitdagende positieve manier te formuleren. Theo Visser schrijft voor Ondernemen als way of life blogs over ‘Progressiegericht werken‘. In een interview vertelt hij dat het eigenlijk heel simpel is: Formuleer een doel of thema. Bijvoorbeeld: ‘acquireren’. zet twee cirkels op papier. In de binnenste cirkel beantwoord je de vraag: Wat gaat er goed met betrekking tot dit doel? In de buitenste cirkel beantwoord je de vraag: Wat kan er beter met betrekking tot dit doel? Kies vervolgens 1 of 2 punten uit de buitenste cirkel waar je je op wilt richten in de komende periode.

Stap 2: Vind mensen van wie je de kunst kunt afkijken
We hebben allemaal onze persoonlijke voorkeuren als het gaat om leren. De één leest graag een boek. De volgende struint het internet af op zoek naar TED-talks of filmpjes. Een heel effectieve leerstijl is ook om de kunst af te kijken bij anderen. Het voordeel is dat je dat vaak doet in de praktijk. Met alle lastigheden van dien. Maar juist daar leer je van. Een manier om bij anderen de kunst af te kijken is om ze in te zetten als schaduw-professional. Vraag ze om mee bijvoorbeeld (betaald) 2 of 3 keer met jou te sparren over een project waar je aan werkt. Wellicht kun je wel samen aan de slag. Ervaren professionals professionals vinden het vaak leuk om hun kennis ‘door te leren’. En vooral als daar nog een beetje betaald voor krijgen ook.

Een manier om bij anderen de kunst af te kijken is om ze in te zetten als schaduw-professional.

Stap 3: Plan voor jezelf experimenten in het werk
Je leert pas echt iets als je het doet, als je het toepast. Plan daarom voor jezelf experimenten in het werk. Momenten waarin je iets anders uitprobeert. Markeer het in je agenda. En bereid je er goed op voor. Eventueel kun je zelfs anderen inlichten dat je dit doet. Accountability – jezelf verantwoorden – is een echte stimulator als het gaat om leren.