AAN: Mara Spruyt
CC: Ondernemen als way of life
ONDERWERP: All the world’s a stage

 

Ha Mara,

Ik zit op de fiets onderweg naar huis. Samen met een collega was ik naar een prachtige voorstelling geweest van Hamlet. Door ZEP Theaterproducties. Een bijzondere tekstuele bewerking van niemand minder dan Brainpower. Geweldig goed geschreven, teksten die naadloos in elkaar over vloeiden en geloofwaardig spel. Wist je trouwens dat ik altijd acteur heb willen worden? Terwijl ik op mijn fiets zit, schiet jouw mooie brief door mijn hoofd. Ik hoor ‘Lalala’ en ‘Li’ klinken. En mijn maag stopt plots met knorren. De honger naar figuurlijke voeding is gestild. Ik raak geïnspireerd om je te schrijven over de parallellen tussen acteren en ondernemerschap. Die krant houd je van me tegoed!

Hamlet registratie in mooie volle zaal!

Een foto die is geplaatst door ZEP Theaterproducties (@zeptheater) op

 

Hoe je het zegt
De kerncompetentie van een acteur is geloofwaardigheid. Dat is in beperkte mate afhankelijk van de pure, gekende tekst, ofwel wat je zegt. Veel belangrijker is hoe je het zegt. Tekst an sich bepaalt namelijk slechts voor een zeer klein deel – onderzoek wijst uit slechts 7%! –  hoe jouw performance overkomt. Om geloofwaardig over te komen volstaat het dus niet alleen om je tekst te kennen. Je moet de tekst kunnen inkleuren. ‘Lalala’ en ‘Li’ kunnen in dat opzicht door verschillende kleuren ontelbare intenties hebben. In ons ondernemerschap is het in feite niet anders. Iedere organisatie heeft namelijk zijn of haar eigen taal. Wij leren de tekst – de unieke taal – van de betreffende organisatie kennen, alvorens we ingaan op hoe we ons werk als organisatiejournalisten kleur geven. En ook hierbij draait het om geloofwaardigheid.

De kerncompetentie van een acteur is geloofwaardigheid.

Overtuigen
Een ander belangrijk onderdeel van acteren is overtuigen. Zelf deed ik een aantal jaren geleden auditie op de Toneelschool in Amsterdam met een monoloog uit – hoe toepasselijk – Hamlet. Als ‘befaamd acteur’ diende ik ter plekke de monoloog in tweede instantie onvoorbereid te spelen voor een (fictief) terminaal zieke patiënt in een ziekenhuisbed. Vrij heftig. Vooral omdat de tekst startte met: “O, kon dit al te onreine vlees maar wegsmelten, ontdooien en zichzelf oplossen in waterdamp.” Door in te spelen op de situatie en dezelfde tekst anders in te kleuren, wist ik de jury te overtuigen en ging ik door naar ronde twee. Als ondernemers moeten we ook steeds weer overtuigen. Ik krijg een kick wanneer ik (als starter) een opdracht binnenhaal. Het betekent voor mij dat ik naast geloofwaardigheid mijn opdrachtgever heb kunnen overtuigen. Op zo’n moment bekruipt mij een zelfde gevoel van blijdschap als bij die auditie op de toneelschool.

Als ‘befaamd acteur’ diende ik ter plekke de monoloog in tweede instantie onvoorbereid te spelen voor een (fictief) terminaal zieke patiënt in een ziekenhuisbed.

Improvisatievoelsprieten
Om te kunnen overtuigen moet je ook kunnen improviseren. Tijdens de eerdergenoemde auditie moest ik inspelen op wat ik in het hier en nu zag, hoorde en voelde. De tekst bleef nagenoeg hetzelfde, maar ik paste de kleur aan de situatie aan. In ons ondernemerschap zie ik daarin een parallel. Hoe goed ik als ondernemer mijn tekst ook voorbereid, ik moet in het hier en nu dealen met de omstandigheden. Goed luisteren en observeren zijn hierbij cruciaal. In feite kunnen we nooit alles tot in de finesses voorbereiden en zullen we onze improvisatievoelsprieten alert moeten houden.

In feite kunnen we nooit alles tot in de finesses voorbereiden en zullen we onze improvisatievoelsprieten alert moeten houden.

Coulissen
Wanneer ik als acteur in de coulissen sta dan voel ik een aangename spanning door mijn lijf gieren. Alles waar tijdens het repetitieproces zo hard op geoefend is, moet er nu op deze eenheid van plaats, tijd en handeling uitkomen. Ik moet mijn tekst in het hier en nu correct inkleuren. Ik voel me op het scherpst van de snede. Zo voelt dit voor mij ook mijn huidige werk. Of het nou klantgesprekken zijn, opdrachten of anderszins. Telkens wanneer ik een (draai)deur van een organisatie binnenstap voel ik dezelfde spanning als in de coulissen. Een heerlijk gevoel. All the world’s a stage, realiseer ik me eens te meer.

Telkens wanneer ik een (draai)deur van een organisatie binnenstap voel ik dezelfde spanning als in de coulissen. Een heerlijk gevoel.

Groetjes,

Derk

PS. Op 10 en 11 maart speel ik met mijn Toneelgroep De Hete Heren het stuk Nachtraven. Geïnspireerd op het schilderij ‘Nighthawks’ van Edward Hopper. Kom je kijken?